İŞYERİ DEVRİNDE KİMLİK SORUNU

İŞYERİ DEVRİNDE KİMLİK SORUNU

İşyerinin devrinde ekonomik birliğin “ kimliği” koruyarak devir edilmesi beklenir. Aksi takdirde devirden söz edilemez.
“Devir, bir ekonomik bütünlüğü olan işletme veya işyeri ya da işyerinin bir kısmının kendi kimliğini koruyarak devrini ifade eder. Ekonomik bütünlük, mal veya hizmet yönetiminde teknik amacın izlendiği fonksiyon görebilen bir organizasyondur.” Ekonomik bütünlüğü, teknik amaç olarak yorumlamak gerekir.
Yargıtay 9. HD. 2011-1781 E., 2013-18830 K., 18.06.2013 tarihli kararında belirtildiği üzere “Devirden sonra işyerindeki ekonomik birliğin kimliğini koruyup korumadığının saptanabilmesi için, yürütülen faaliyetin devirden sonra yeni işveren tarafından aynı veya özdeş biçimde sürdürülmesi ölçütü yanında, işyerinin taşınmaz ve taşınır malları ile maddi olmayan varlıkların, işyerinde çalışan işçilerin sayı ve uzmanlık bakımından çoğunluğunun, bunun yanı sıra müşteri çevresinin devredilip devredilmediği, devir öncesi ve sonrasındaki faaliyetler arasında benzerlik olup olmadığı, devir sebebiyle işyerinde faaliyet askıya alınmışsa askı süresi gibi koşullar da göz önünde tutulmalıdır.”
Kimliğin korunması, mal üreten işyerlerinde maddi unsurlar, “örnek makine ve araçlar”, hizmet üreten işyerlerinde know-how, patent, lisans, işgücü gibi unsurlar önemli olur. Kağıt fabrikası müşteri hizmetleri ve satış bölümünün, başka işverenin amacı pazarlama ve satış olan işyerinde kimliğini koruması olasıdır. Kimliğin korunarak ekonomik birliğin devrinde esas olan, devredilen üretim faktörlerin işlevsel bağlılığın korunması, başka bir yönetim altında olsa dahi aynı ekonomik faaliyetin sürdürülmesidir. İşyeri kimliğinde işgücü ön planda olması halinde, işgücünün devri işyeri devridir.

UÇAROL ,Bengü ,İşyeri Devrinin İş Sözleşmesine Etkisi, Seçkin Yayıncılık,2017 , s.45