Yazı Kategorileri - Borçlar Hukuku

TRAMPA - Mal Değiş Tokuş

Günümüzde ülkelerin globalleşme süreci, rekabetin hızı, devletin ekonomiye müdahalesi, döviz değişimleri ile serbest piyasa ekonomisinin çağın gerisinde kalmayarak ticaret hayatının hızına uygun olabilmesi için trampanın fonksiyonu giderek artmaktadır

detay