Yazı Kategorileri - Aile Hukuku

KATILMA ALACAĞI NEDİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinde yasal mal rejimi olarak Edinilmiş mallara katılma rejiminde kural, hak sahibi eşin, sadece alacak hakkı talep...

detay