Özgeçmiş

 • 1963 yılında doğmuştur.  1980 yılında İstanbul Ataköy Lisesi, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
 • 1988 yılında Hukuk Bürosunu kurmuştur.
 • 2000-2001 yılında, Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Enstitüsü İnşaat Sözleşmeleri ve Tahkim Hukuku Sertifika Programını bitirmiştir.
 • 2002 yılında, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nın açmış olduğu Marka ve Patent Vekili sınavını kazanarak, 2008 yılına kadar avukatlık ile birlikte marka ve patent vekilliği yapmıştır.
 • 2013 yılında, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının Arabuluculuk Sınavı sonucu Adalet Bakanlığı’na bağlı Arabulucu Siciline kayıt olmuştur.
 • 2014 yılında Okan Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans “İşyeri Devrinin İş Sözleşmesine Etkisi” tez konusu ile bölümü tamamlamıştır.

Belgeler

 • Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Belgesi,
 • Türk Patent  Enstitüsü Başkanlığı Marka Vekilliği Belgesi,
 • Türk Patent  Enstitüsü Başkanlığı  Patent Vekilliği Belgesi.

Sertifikalar

 • Başkent Üniversitesi ,Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi ,iş ve Sosyal Güvenlik Davalarında Bilirkişilik Eğitim Sertifikası (2016)
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arabuluculuk Eğitim Katılım Belgesi (2013)
 • Istanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Katılım Belgesi (2013)
 • Ankara Barosu Sağlık Hukuku Eğitim Sertifikası (2009)
 • Ankara Barosu Bilişim Hukuku Eğitim Sertifikası (2008)
 • Ankara Barosu&UNFPA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk Eğitimi (2007)
 • Ankara Barosu CMK Semineri Katılım Belgesi (2006)
 • Türk Standartları Enstitüsü TS-EN ISO 9000:2000/9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi (2002)
 • Marka ve Patent Vekilleri Derneği, Sınai Mülkiyeti Kurs Bitirme Sertifikası (2002)
 • Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Uygulama Merkezi , Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar Konulu Kurs Programı Katılım Belgesi (2002)
 • TOBB ETÜ, Ticaret Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi,2021
 • Antalya Bilim Üniversitesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi,2021
 • Antalya Bilim Üniversitesi, İnşaat Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi,2021
 • Hacettepe Üniversitesi, Tüketici Hukuku Genel Uzmanlık Eğitimi,2021,
 • Başkent Üniversitesi, Uzlaştırmacı Eğitim Sertifikası,2019
 • İstanbul Barosu, CMK Uygulama Araştırma ve Eğitim Merkezi, ”Sanık Müdafiliği ve Mağdur ,Şikayetçi ,Katılan Vekilliği” Eğitim Sertifikası, 2019
 • Marmara Üniversitesi, Müsem, İş Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi,2018

Yayınlanmış Kitaplar

 • İşyeri Devrinin İş Sözleşmesine Etkisi, Seçkin Yayıncılık, 2017.