Çalışma Alanları

ARABULUCULUK
AİLE HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
EŞYA HUKUKU
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İŞ HUKUKU
MİRAS HUKUKU
TAZMİNAT HUKUKU
TİCARET HUKUKU
TÜKETİCİ HAKLARI
ARABULUCULUK
Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu surette çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamak.
AİLE HUKUKU
Nişan ve Nişanlılığın Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları, Eşlerin Hak Ve Yükümlülükleri, Mal Rejimleri ve Paylaşımları , Evliliğin Sona Ermesi ,Boşanma ,Çocuklar ile Şahsi İlişkiler, Nafaka anlaşmazlıkları.
BORÇLAR HUKUKU
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Satış Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmeleri, Eser Sözleşmesinden kaynaklı anlaşmazlıklar.
EŞYA HUKUKU
Taşınır-Taşınmaz Eşya, Ayni Haklar, Zilyetlik, Kat Mülkiyeti Hukuku , Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklı anlaşmazlıklar.
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
Koruma altına alınmış marka, patent, endüstriyel tasarıma ilişkin çıkabilecek anlaşmazlıklar, hukuk ve ceza davaları.
İCRA VE İFLAS HUKUKU
Borç ilişkilerinden doğan alacakların tahsili, İcra takipleri kapsamında görülebilecek davalar.
İŞ HUKUKU
İş Sözleşmesi ve Feshinden kaynaklı anlaşmazlıklar.
MİRAS HUKUKU
Ölüme Bağlı Tasarruflar,Miras Sözleşmeleri.
TAZMİNAT HUKUKU
Trafik Kazası ,İş Kazası, Boşanma Davasından kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat ,Destekten Yoksun Kalma Tazminatı.
TİCARET HUKUKU
Ticari Şirketler ,Haksız Rekabet,Ticari ilişkilerden kaynaklı anlaşmazlıklar.
TÜKETİCİ HAKLARI
Tüketicinin Korunması Hakkın Kanun ve sair mevzuat uyarınca tüketicilerin haklarının korunması.