• İşyeri Devrinin İş Sözleşmesine Etkisi
     İşyeri Devrinin İş Sözleşmesine Etkisi, Seçkin Yayıncılık, 2017
 • Bengü Uçarol

 • Bengü Uçarol

UYUŞMAZLIKLAR ARABULUCULARIN YARDIMIYLA ÇÖZÜLECEK

F.BENGÜ UÇAROL

GÜNCEL MAKALELER


 • İŞYERİ DEVRİNDE KİMLİK SORUNU

  İşyerinin devrinde ekonomik birliğin “ kimliği” koruyarak devir edilmesi beklenir. Aksi takdirde devirden söz edilemez. “Devir, bir ekonomik bütünlüğü olan işletme veya işyeri ya da işyerinin bir kısmının kendi kimliğini koruyarak devrini ifade eder...

 • İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

  İşverenin, işçileri arasında ayrım yapmaması İş Hukukunda EŞİT DAVRANMA İLKESİ olarak nitelendirilmektedir.İşveren, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep vebenzeri sebeplere dayalı ayrım yapamaz

 • NEDEN ÇOCUK İŞÇİ ?

  Çocuk ve gençlerin haklarını bilmemesi veya hak peşinde koşmamaları, örgütlü olamamaları, işten çıkarıldıklarında haklarını arayamamaları, şikayet etme ihtimallerinin az olması gibi nedenler ile işverenler tarafından çalıştırılmak istenmektedir.

 • ESNEK ÇALIŞMA SÜRELERİ

  Çalışma hayatındaki değişen koşullar, zaman, istihdam biçimlerini ve üretim sistemlerinin de yumuşaması ile esneklik kavramı ortaya çıkmıştır.

 • ANAYASAL GELİŞİMLER IŞIĞINDA ÇALIŞMA HAKKI

  1982 Anayasanın 50.maddesinde yer alan “çalışma şartları …” açısından geçmişten günümüze kadar incelenen küçük, kadın,ruhi ve bedeni yetersizliği olan kişilerin çalışma hayatlarındaki emeklerinin ve haklarının, sömürü düzeni karşısında korunmaya muh...