Yazılar

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

İşverenin, işçileri arasında ayrım yapmaması İş Hukukunda EŞİT DAVRANMA İLKESİ olarak nitelendirilmektedir.İşveren, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep vebenzeri sebeplere dayalı ayrım yapamaz

detay

NEDEN ÇOCUK İŞÇİ ?

Çocuk ve gençlerin haklarını bilmemesi veya hak peşinde koşmamaları, örgütlü olamamaları, işten çıkarıldıklarında haklarını arayamamaları, şikayet etme ihtimallerinin az olması gibi nedenler ile işverenler tarafından çalıştırılmak istenmektedir.

detay

ESNEK ÇALIŞMA SÜRELERİ

Çalışma hayatındaki değişen koşullar, zaman, istihdam biçimlerini ve üretim sistemlerinin de yumuşaması ile esneklik kavramı ortaya çıkmıştır.

detay

ANAYASAL GELİŞİMLER IŞIĞINDA ÇALIŞMA HAKKI

1982 Anayasanın 50.maddesinde yer alan “çalışma şartları …” açısından geçmişten günümüze kadar incelenen küçük, kadın,ruhi ve bedeni yetersizliği olan kişilerin çalışma hayatlarındaki emeklerinin ve haklarının, sömürü düzeni karşısında korunmaya muh...

detay

TRAMPA - Mal Değiş Tokuş

Günümüzde ülkelerin globalleşme süreci, rekabetin hızı, devletin ekonomiye müdahalesi, döviz değişimleri ile serbest piyasa ekonomisinin çağın gerisinde kalmayarak ticaret hayatının hızına uygun olabilmesi için trampanın fonksiyonu giderek artmaktadır

detay